29.4.2009

Arvonen MPKL:n liittovaltuustoonSomerolainen kauppaneuvos Arto Arvonen on valittu Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n liittovaltuuston jäseneksi toimikaudelle 2009 – 2011. Valinta tehtiin Kouvolassa lauantaina 25.4 pidetyssä liittokokouksessa. Kauppaneuvos Arvonen on Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Killan hallituksen jäsen  ja edustaa kiltaamme Liittovaltuustossa.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry on valtakunnallinen keskusjärjestö ja jäsenyhdistystensä eli kiltojen välinen yhteistyöelin. Liitto on kiltojen edunvalvoja, jonka tarkoituksena on yleisiä suuntaviivoja antava, ohjaava ja kiltojen työtä tukeva toiminta sekä toimintaedellytysten luominen jäsenkilloille.

Liiton tehtävänä on maanpuolustustietouden levittäminen ja maanpuolustusharrastuksen edistäminen. Liitto pyrkii ulottamaan toimintansa mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin sotilasarvoon, ikään tai sukupuoleen katsomatta.PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016