6.5.2008

Porilainen vuoden kiltalehtiMaanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittokokouksessa 2008 Vuoden Kiltalehden kunniakirja myönnettiin monipuoliselle ja ammattitaidolla tehdylle kilta- ja joukko-osastolehti Porilaiselle. Porilaista julkaisevat Porin Prikaati sekä Porin Prikaatin – Porin Rykmentin Kilta ry. Lehden päätoimittaja on eversti Sakari Wallinmaa.

Perustelut valinnalle olivat vaikuttavat:
Lehdessä on selkeä, ilmava ja silmälle mukava taitto sekä hyvä kuvien käyttö ja selkeä, lukijaystävällinen fontti.

Mielenkiintoisia artikkeleita, jotka kiinnostavat muitakin kuin varsinaista kohderyhmää eli myös sidosryhmäjakelu huomioitu juttujen rakenteissa. Kirjoitustyyli on lukijaläheinen ja Otsikot kutsuvat lukemaan. Juuri sopiva määrä keveyttä asiapitoisen tekstin joukossa.

Porilainen ei profiloidu pelkästään kiltalehdeksi, vaan perus-joukko-osastolehti, jossa monipuolisia joukko-osaston toimintaan liittyviä juttuja. Joukko-osastoteemoista löydetty yleisesti kiinnostavia näkökulmia.

Laadukkaat kuvat, erityisesti hyvät henkilökuvat kauttaaltaan koko lehdessä

Kokonaisuutena lehdestä paistaa tekemisen suunnitelmallisuus, panostaminen ja ammattitaito. Avustajiksi rekrytoitu ammatti-ihmisiä mm. paikallisista lehdistä.


Kunniakirjan otti vuosikokouksessa killan puolesta vastaan Arto Arvonen.
 
 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016