23.4.2008

Kutsu vuosikokokoukseen 2008
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin killan vuosikokous pidetään Huovinrinteen Varuskunnan Elokuvaluokassa 17.5.2008 kello 12.00 alkaen.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi äänten laskijaa
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Killan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2007
6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus, toimintasuunnitelma sekä talousarvio
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan valtuuskunta, sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen
  

Päivän muu ohjelma

11.00 Kahvitarjoilu sotilaskodissa
12.00 Killan vuosikokous Elokuvaluokassa
12.45 Seppeleenlasku Porilaispatsaalle
13.00 Vuosijuhla Elokuvaluokassa
14.30 Ruokailu Upseerikerholla
15.00 Alkaen mahdollisuus kiltatapaamisiin Upseerikerholla

Porilaismuseon remontin johdosta museolla käynti ei ole mahdollinen.PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016