20.9.2007

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin kilta tukee jäseniään Huovinretken polkuretkellä 14.10.2007Porin Rykmentin - Porin Prikaatin kilta tarjoaa jäsenilleen kahvin ja sämpylän (tai vastaavaa) Huovinrinteen Paviljongin ja Riittiön huoltopaikoilla. Ilmoittaudu lähdössä killan logolla merkitylle toimitsijalle, niin saat tarjoiluun oikeuttavan lipukkeen. Huoltopaikoilla asioidessasi kerro olevasi kiltalainen ja anna maksuna saamasi lipuke. Lisätietoa retkestä löydät osoitteesta http://www.huovinretki.fi/polkuretki.html

Hyvää polkuretkeä toivottaen

Killan hallitusPALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016