8.5.2022

Loimaan alueosaston vuosikokousKillan Loimaan alueosaston vuosikokous pidettiin 20.4.2022 Pemamek Oy:n tiloissa Loimaalla. Aluksi tutustuttiin yrityksen toimintaan markkinointipäällikkö Mikko Aarnion johdolla. Yritysesittelyn jälkeen pidettiin kokous, jossa puhetta johti Juhani Poso. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2021 toimintakertomus, hyväksyttiin vuoden 2021 tilit sekä käsiteltiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Erkki Kettunen ja Tapio Vuolle valittiin jatkamaan johtokunnassa. Muut Loimaan alueosaston johtokunnan jäsenet ovat Kimmo Jaanu, Juha Nepponen, Matti Ristolainen, Seppo Yli-Nissilä (puheenjohtaja) sekä Petri Mustajärvi (sihteeri ja rahastonhoitaja).  Yritysvierailulle ja kokoukseen osallistui 39 killan Loimaan alueosaston jäsentä.


Markkinointipäällikkö Mikko Aarnio esittelee Pemamek Oy:n toimintaa

KUVA Petri Mustajärvi


Yritysvierailulle osallistuneet yhteiskuvassa

KUVA Petri MustajärviPALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016