4.11.2018

Ruissalon metsänistutusKeväällä 1970 istutettiin Porin Rykmentin Turussa oloajan muistoksi Turun Ruissalon Honkapirtin maastoon noin hehtaarin suuruinen tammimetsikkö.

Vuonna 2009 aloitettiin metsikön täydennysistutukset.  Vuosittain istutettiin kuusi kappaletta tammen taimia. Tämän vuoden tapahtuma pidettiin 13 lokakuuta. Tällä kertaa istutettiin 12 tainta. Kymmenen vuoden projekti saatiin päätökseen.

Tapahtumasta on Tuula Rahkosen kirjoittama artikkeli Porilainen-lehdessä n:o 3/2018.Monilukuisessa talkoojoukossa oli mukana killan hallituksen ja  alueosastojen edustajia, killan valtuuskuntaan kuuluvia sekä aktiivisia killan jäseniä.
Prikaatin entinen komentaja prikaatikenraali Olli Nepponen,  Porin prikaatin komentaja eversti Mika Kalliomaa ja Porin prikaatin killan valtuuskunnan puheenjohtaja Tapani Mikola
Salon alueosaston sihteeri ja pitkään killan hallituksessakin toiminut Ismo Laaksonen avustaa eversti Kalliomaata.Killan kunniapuheenjohtaja Mauno Harju, killan edellinen puheenjohtaja Timo Mäki ja tapahtuman järjestäjä Raimo Salo.

Kuvat: Tuula Rahkonen


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016