18.9.2018

Huovinrinteen kerhosäätiöHuovinrinteen kerhosäätiön perustamisasiakirja allekirjoitettiin 31.8.2018. Säätiön perustajina ovat Säkylän kunta, Porin prikaatin tukisäätiö, Porin prikaatin kilta ry, Porin Reserviupseerikerho ry, Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö sekä Esko Eela, Olli Nepponen, Simo Palokangas ja Ravo Sarmet.

Säätiön hallituksen valittiin Säkylän kunnan edustajina Simo Palokangas ja Marko Pelttari, Porin prikaatin edustajina Asko Valta ja Lotta Kotkasaari, Porin prikaatin kilta ry:n edustajana Tapani Mikola ja Porin Reserviupseerikerho ry:n edustajana Hannu Aho.
Hallituksen puheenjohtana toimii Simo Palokangas ja varapuheenjohtajana Asko Valta.

Säätiön toiminta alkaa kun Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säätiön säätiörekisteriin.
Säkylän kunta ostaa Huovinrinteen kerhokiinteistön Senaattikiinteistöiltä ja luovuttaa rakennuksen tontteineen kerhosäätiölle.Kuvassa vasemmalta Ravo Sarmet, Hannu Aho, Olli Nepponen, Simo Palokangas, Mika Kalliomaa, Marko Pelttari, Markku Heinonen ja Timo Merilahti.

Kuva: Porin prikaati


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016