1.5.2014

Kolmannen sektorin töissä 
 
Kolmannen sektorin töissä
 
Parhaimmillaan kiltatyö voi säteillä moninaisesti yhteiskunnan hyväksi,
vaikka työstä erotettaisiinkin varsinainen maanpuolustustyö; toisaalta
kaikki rehellinen työ on sitä työtä, mikä koituu koko isänmaan hyväksi ja
koko maailmankin, sillä omien talousasioiden hallinta antaa mahdollisuuden
auttaa apua tarvitsevia omankin maan ulkopuolella.

Kiltamme Loimaan alueosasto on ollut juuri ollut parissakin niin sanotussa
kolmannen sektorin vapaaehtoistyössä. Taannoin kiltalaiset keräsivät itse
varoja sotaveteraanityöhön mm. markettien auloissa ja nyt
kiltalaiset olivat vielä ohjaamassa sitä aikamoista varusmiesjoukkoa, joka
tuli Porin prikaatista Loimaalle sotaveteraanityön "ovelta ovelle"
-keräyksessä niin Loimaan ydinkeskustassa kuin Hirvikosken taajamassakin.
 
Toinen mittava avustustyö oli, kun Loimaalla järjestettiin peräti 1200
henkeä vetänyt lasten konsertti. Kiltalaiset pitivät huolen siitä, että
tulijoiden sadat henkilöautot saatiin järjestelmällisesti ja turvallisesti
rajallisille pysäköintialueille.
 
 

Porin prikaatin killan Loimaan alueosaston väki opasti isoa
varusmiesjoukkoa, joka osallistui Loimaalla veteraanityön ovelta-ovelle- keräykseen. Tässä
alueosasto "ottaa haltuunsa" Loimaan kaupungin Hirvikosken alueelle
saapuneet varusmieskerääjät.
 
 
 
Loimaan suuri lastentapahtuma toi paikalle 1200 henkeä. Killan Loimaan alueosasto
piti huolen siitä, että kaikki ajoneuvot saatiin mahtumaan pysäköintialueille
hyvässä järjestyksessä.
 
Teksti ja kuvat: Kari Nummila
 
 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016