12.11.2013

Uusi Lastensairaala - osallistu keräykseen 
UUSI LASTENSAIRAALA 2017 TUKIYHDISTYS ry   
STÖDFÖRENINGEN FÖR DET NYA BARNSJUKHUSET 2017 R.F.
VETOOMUS TUEN SAAMISEKSI

Suomen ensimmäinen lastensairaala perustettiin vuonna 1893. Sen pohjalta on kehittynyt nykyinen, koko Suomea palveleva, Helsingissä toimiva Lastenklinikka. Lastenklinikan kokonaisuuteen kuuluvan Lastenlinnan historia kytkeytyy sairaanhoitaja Sophie Mannerheimin ystäviensä kanssa vuonna 1917 perustamaan Äidinhoitoa lapselle –yhdistykseen ja sen toimintaan. Arvo Ylpön johdolla Lastenlinnaa ryhdyttiin kehittämään lastensairaalaksi ja lasten terveydenhoidon ammattilaisten koulutuslaitokseksi. Lastenlinnaan perustettiin Suomen ensimmäinen neuvola sekä aloitettiin lastenhoitajien kouluttaminen. Pitkälti näiden toimien ansiosta suomalaisten lasten terveys nousi kehitysmaan tasolta maailman kärkeen.

Tänään Lastenklinikka on vaativien ja harvinaisten sairauksien hoitoon sekä tutkimukseen ja opetukseen keskittynyt valtakunnallinen sairaala, jonka hoitotulokset ovat maailman huippuluokkaa.
Lastenklinikan päärakennus ja Lastenlinna-kiinteistö ovat valmistuneet vuosina 1946 ja 1948. Vieläkin muistetaan, että Lastenlinnan rakentamisen tueksi kerättiin aikanaan rahaa myös kansalaisilta. Valitettavasti nyt Lastenlinna ja Lastenklinikka ovat tilojen käytännöllisyyden kannalta auttamattomasti vanhentuneet ja rakennuksina niin heikossa kunnossa, että niiden korjaaminen nykyajan vaatimusten mukaiseksi sairaalarakennukseksi ei ole mahdollista. Tarvitaan uusi lastensairaalarakennus.

Uusi Lastensairaala 2017 –hanke on käynnistynyt kansalaisaloitteena. Päämääränä on rakennuttaa uusi sairaala vuoteen 2017 mennessä ja antaa se Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) käyttöön. Hankkeen rahoitusmalli on uusi. Sairaala rahoitetaan puoliksi julkisin varoin, puoliksi yksityisin lahjoituksin ja lainapääomalla.  Rakennuksen kokonaiskustannusarvio on 160 miljoonaa euroa. Valtio on päättänyt lahjoittaa hankkeeseen 40 miljoona ja HUS 40 miljoonaa  euroa. Rahoituksen järjestelyjä varten perustetun Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n keskeinen tehtävä on kerätä kansalais- ja yrityslahjoituksilla uudelle sairaalalle 30 miljoonaa euroa vuosina 2013–2017. Loput 50 miljoonaa euroa katetaan pitkäaikaisella, matalakorkoisella vieraalla pääomalla.

Sairaalan rakennuttajana ja rakennuksen omistajana on tätä tarkoitusta varten perustettu säätiö, Stiftelsen Det Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki,  joka vuokraa tilat HUS:ille.  HUS saa kiinteistön vastikkeetta käyttöönsä ja maksaa vain pääomavuokraa. Säätiöpohjaista rahoitusta ei ole maassamme aikaisemmin käytetty sairaalarakentamisen yhteydessä, joten väärinkäsitysten välttämiseksi on todettava, että säätiön osuus koskee ainoastaan rakennusta, ei sairaalatoimintaa. Sairaalatoiminta kuuluu tulevaisuudessakin HUS:lle ja sen alaisuudessa toimivalle Lastenklinikalle. Säätiön pääomat ja pääoman tuotot voidaan käyttää vain lastenlääketieteen hyväksi.  Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja on presidentti Martti Ahtisaari.

Rohkenen vaivata  vetoomuksella, että tukisitte uuden lastensairaalan rakennushankkeen varojenkeräystä sopivaksi katsomallanne summalla. Uskon, että tuki lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin sekä niitä palvelevan tutkimuksen ja koulutuksen hyväksi on panostus, joka vastaa suomalaisen elinkeinoelämän sekä koko yhteiskunnan etua. Sillä rakennetaan maamme ja kansalaistemme tulevaisuutta vuosikymmenten päähän. Tämä yhteinen ponnistus maksaa aikanaan itsensä takaisin.

Uusi Lastensairaala 2017 tukiyhdistyksen hallituksen jäsen,
Kenraali  Ari Puheloinen
  

 
Yksityisen lahjoittajan vaihtoehdot:
 
LAHJOITA 10 €
Tekstaa sana SAIRAALA numeroon 16499
(tekstiviestin hinta 10€)
 
LAHJOITA 20 €
Soita numeroon 0600 95120
(puhelun hinta 20,11 € + pvm/mpm)
 
TOISTUVA KUUKAUSILAHJOITUS 10 €
Lähetä tekstiviesti SAIRAALAKK numeroon 16499
(hinta 10 €/kk)
 
TOISTUVAN KUUKAUSILAHJOITUKSEN LOPETUS
Lähetä tekstiviesti SAIRAALAKK SULJE numeroon 16499
 
LAHJOITA OMA SUMMA
Merkitse haluamasi summa ja maksa se pankkitilille
FI93 5541 2820 0199 67 (Op-Pohjola)
Älä käytä viitenumeroa vaan kirjoita pankkisiirron tiedotuksia osaan nimesi ja osoitteesi
 
Ohjeet yrityksen osallistumisesta keräykseen
 
Lisätietoja hankkeesta saat osoitteesta: www.uusilastensairaala2017.fi


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016