26.7.2013

Selkeen kartanon 400-vuotisjuhlat 
 
 
Mouhijärvellä juhlittiin Porin rykmentin  everstien virkatalon 400-vuotistaivalta
 

Porin Rykmentin komentajien, everstien virkatalo, Selkeen kartano,  sijaitsi 1700-luvulta aina 1800-luvun alkuun, Venäjän vallan alla Mouhijärvellä, joka oli siihen aikaan mahtipitäjä. Tästä kertoo vieläkin muun muassa Mouhijärven komea kirkko.

Rykmentin komentajien historiaan kuuluu yksi äärimmäisen surullinen tapahtuma, kun kartanon päärakennuksen palossa vuonna 1758 menehtyi myös virkatalon isäntä eli Porin Rykmentin komentaja, eversti Hans Henrik von Delwig (1688-1758). Tulipalo vaati lisäksi myös viisi lapsiuhria. Von Delwig toimi rykmentin komentaja vuodesta 1749 aina kuolemaansa saakka.

Everstiluutnantti Tero Minkkinen esitti Porin prikaatin tervehdyksen Selkeen kartanon  400-vuotisjuhlassa Mouhijärven seurakuntatalossa. Porin prikaatin killan puheenjohtaja Timo Mäki kertoi killan toiminnasta.

Mouhijärven kunta on liittynyt Sastamalan (entinen Vammala) kaupunkiin. Mouhijärvi –seuran puheenjohtaja rakennusmestari Raimo Vasama kertoi kuntaliitoksen myötä kotiseutuyhdistyksen roolin vain korostuneen. Seuran toimintaan kuuluu ihan nykypäivään liittyen tärkeäksi koettu erityistehtävä eli  ”vähän perään katsoa”, ettei Mouhijärveä  unohdettaisi saati sorrettaisi pääkallonpaikan” päätöksenteossa.

Mouhijärven vanha kappeli sijaitsee hyvän matkaa Porin suuntaan nykyisestä kuntakeskuksesta. 400-vuotisjuhlaa edelsi juhlajumalanpalvelus intiimissä kappelissa sekä juhlallisuudet kappelin hautausmaalla. Palossa menehtyneen eversti von Delwigin hautaholvin eli hirsisen hautakarmiinin seinälle paljastettiin Selkeen kartanopalosta ja sen uhreista kertova muistotaulu. Lisäksi laskettiin Mouhijärvi –seuran sekä prikaatin ja killan yhteinen seppele kappelin muistomerkille vanhalla kirkkomaalla.


 
 
Selkeen kartanon nykyinen päärakennus toimii yksityisasuntona. Tykki
ei ole tietenkään Selkeen 1810 loppuneen virkatalokauden ajoilta
vaan uudempi hankinta. Kun Mouhijärven osuusmeijeri omisti
rakennuksen, meijerin silloinen isännöitsijä hankki tykin kartanon
pihamaalle.
 
 

 
Everstiluutnantti Tero Minkkinen esitti Porin prikaatin tervehdyksen
Selkeen kartanon 400-vuotisjuhlassa.
 
 

Vanhan kappelin hautausmaalla on tallella vielä useita hirsisiä
hautaholveja eli hautakarmiineja.
 
 

Tero Minkkinen (vas), Raimo Vasama ja Timo Mäki laskivat seppeleen
Mouhijärven vanhan kappelin hautausmaan muistomerkille.
 
 

Selkeen kartanon 400-vuotisjuhlaan liittyivät myös jumalanpalvelus
Mouhijärven vanhassa kappelissa ja seppeleenlasku kappelin
muistomerkillä. Seppeleen laskivat Mouhijärvi -seura pj Raimo Vasama,
everstiluutnantti Tero Minkkinen Porin prikaatista ja Porin prikaatin killan pj
Timo Mäki. Prikaati asetti lippuvartion paikalle.

 
 
 
Porin prikaatin killan pj. Timo Mäki paljasti hirsiseen hautakarmiiniin kiinnitetyn
muistolaatan, joka kertoo Selkeen kartanopalon uhreista. Tekstin luki kiltamme jäsen piiripäällikkö (evl evp) Matti Soini (vas), joka oli myös hankkinut laatan. Porin prikaati oli
asettanut tapahtumaan kunniavartion lippuineen.
 
 

Hautakarmiinin seinään paljastettu muistolaatta kertoo siitä
surullisesta tapahtumasta, joka sattui Selkeen kartanossa v. 1758.
 
Kuvat ja teksti: Kari Nummila
 
 
 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016