15.5.2013

Ylimääräinen kokous 11.5.2013 
Ylimääräinen kokous 11.5.2013 
 
 
Kokousväki yksimielinen killan nimenmuutoksesta

Porin Rykmentin – Porin Prikaatin killan nimenmuutosasia sai lopullisen sinetin killan ylimääräisessä kokouksessa viime lauantaina Huovinrinteellä, kun asia oli toistamiseen esillä maaliskuisen vuosikokouksen jälkeen; läsnä oli kuutisenkymmentä kiltalaista eikä nytkään kukaan vastustanut esityksen mukaista muotoa Porin prikaatin kilta ry.

Kuten jo aiemmin on todettu, niin uusi, entistä lyhyempi nimi on käytännössä edeltäjäänsä paljon helpompi käyttää ja sinällään selkeä niin puhuttuna kuin painettunakin. Killan hallituksen puheenjohtaja Timo Mäki korosti sitä, että ei kilta suinkaan lakkaa ylläpitämästä Porin Rykmentin kunniakkaita perinteitä.

Nimenmuutoksen lisäksi muutettiin myös joitakin sääntöpykäliä. Jatkossa mahdollinen nimenmuutos on mahdollista tehdä vain yhdessä kokouksessa sen asemesta, että asiasta olisi päätettävä kahdessa eri kokouksessa. Uusi asia on myös se, että kilta voi kutsua henkilöjäsenten ohella myös oikeushenkilöitä. Kilta ehtikin jo kutsua kunniajäseneksi elintärkeän yhteistyökumppaninsa Porin Prikaatin.

Ylimääräistä kokousta edelsi killan valtuuskunnan kokous, jossa valtuuskunnan puheenjohtaja Arto Arvonen kiitti killan hallitusta niin hyvin taloudellisesti toiminnallisestikin kuluneesta toimintavuodesta.
Arvonen toi terveisiä myös Maanpuolustuskiltojen liiton (MPKL) 50-vuotisjuhlasta, joka pidettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa. Seuraavana päivänä pidetyssä liittokokouksessa julkistettiin kiltamme taloudenhoitajan Eino Järvisen valinta valtakunnalliseksi vuoden kiltalaiseksi. Arvonen totesi tämän valinnan olevan poikkeuksellisen merkittävä valinta, sillä MPKL:ssä on peräti 16 000 henkilöjäsentä.
Valtuuskunnan kokouksessa oli läsnä myös killan valtuuskunnan uusi jäsen Hannu Vettenranta Kankaanpäästä. Hän toimii aktiivisesti myös Tykistöprikaatin killassa ja tällä haavaa puheenjohtajana sen yhdessä alaosastossa, Kankaanpään seudun tykistökillassa. Tykkimiehillä on Niinsalossa mm. hevosvetoinen tykkijaos.

Porin prikaatin komentaja, eversti  Juha Pyykönen kertoi tulevasta puolustusvoimauudistuksesta, joka liittää prikaatiin Tykistöprikaatin ja Keuruulla nyt vielä toimivan Pioneeripataljoonan vuoden 2015 alussa. Lisäksi prikaatin kontolle tulee Vaasassa toimiva aluetoimisto samoin kuin Satakunnan (Säkylä)  ja Varsinais-Suomen Turku)  aluetoimistot. Uudistuksen jälkeen Porin prikaati on valtakunnan suurin joukko-osasto, joka kouluttaa vuodessa jopa 6 000 varusmiestä.
Pyykönen myös prikaatin 400-vuotishistoriakirjan työstämisen edistyvän, niin että ensin ponnistetaan 390-vuotishistoriikki, johon sitten aikanaan lisätään puuttuvat 10 vuotta.
 
Killan ja prikaatin yhteinen lehti Porilainen on killan puheenjohtajan Timo Mäen mukaan hyvällä tolalla niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Sillä on oma hallinto ja yhteistyö prikaatin ja killan välillä toimii hyvin.
- Meillä on erittäin laadukas julkaisu, jota arvostetaan. Se on menestynyt hyvin maanpuolustuslehtien vuosittaisessa valtakunnallisessa tarkastelussa, jossa se on saanut ykkösasemia ja kunniamainintoja, Mäki sanoi.
- Mäki nosti esiin Eino Järvisen taloushallinnon, jäsenrekisterin ja nettisivujen hoidon ohella myös loimaalaiskaksikon Seppo Yli-Nissilä – Markku Nummijoki - he hankkivat viime satakunta uutta jäsentä.  Mäki piti elintärkeänä tehokasta jäsenhankintaa. Tällä haavaa jäsen määrä on joitakin henkilöitä vaille 1 200. Välillä ehdittiin rikkoa 1 200:n rajakin.

- Kun Porin prikaatin varusmiehistä tulee jopa yli 70 % Varsinais-Suomesta on killan taholtakin esitetty toivomus, että jokin joukko nimettäisiin Varsinais-Suomen nimikoksi. Pyykösen kertoman mukaan asiaan palataan  enne vuotta 2015.  Saattaa olla, että kyseeseen tulee huoltopataljoona, joka toimii osin Kankaanpään Niinisalossa.
- Porin prikaatin toimiessa vielä Turussa sillä oli Niinisaloon sijoitettuna Porin prikaatin patteristo. Puolustusvoimauudistus tuo siis entistä läheisemmän yhteyden kenttätykistöön. Prikaatiin periaatteessa kuuluva ilmatorjunta,  Varsinais-Suomen ilmatorjuntarykmentti siirrettiin v. 2002 Panssariprikaatiin, jossa toimii nyt fuusioiden jälkeen Helsingin ilmatorjuntarykmentti.
 
 
Lippuvartio Seppo Yli-Nissilä, Markku Nummijoki ja Seppo Solla toivat lipun seppeleenlaskutilaisuuteen.
 
 
Valtuuskunnan puheenjohtaja Arto Arvonen, Porin prikaatin komentaja eversti Juha Pyykönen ja killan puheenjohtaja Timo Mäki laskivat seppeleen Porilaiskivelle ennen kokousta ja vuosijuhlaa.
 
 
 
Killan lippu on saapunut juhlapaikalle, jossa se saa paikkansa Suomen lipun sekä killan alueosastojen lippujen rinnalla. Vuosijuhlassa virittäydyttiin isänmaalliseen tunnelmaan myös Satakunnan sotilassoittokunnan avustuksella.
 
 
 
Kokouksen osanottajia oli paikalla kuutisenkymmentä.
 
 
Kilta kutsui kunniajäsenekseen Porin prikaatin. Eversti Juha Pyykönen vastaanotti
myöntökirjan. Luovuttajina puheenjohtaja Timo Mäki ja sihteeri Auli Pakula.
 
 
 
Vuosijuhlassa juhlapuheen pitänyt kenraalimajuri Markku Nikkilä ja killan pitkäaikainen valtuuskunnan puheenjohtaja vuorineuvos Simo Palokangas saivat salolaisen taiteilijan Erkka Auermaan muotoilemat keramiikkatyöt, lajissaan ensimmäiset. Nikkilän kädessä olevassa työssä näkýy niin prikaatin tunnuksia kuin EU-lippukin; Nikkilähän työskentelee Brysselissä sotilasedustajana EU:n ja Naton sotilaskomiteoissa.
Nikkilä kertoi Porin prikaatin olevan tunnettu sielläkin. Hän kiitteli mm. Porilainen-lehteä, jonka avulla on hyvä seurata prikaatin toimintaa.
Simo Palokankaan "pystissä" on kuvattuna kolme lumipukuista sotilasta. Takana on teksti "kunnia, velvollisuus, tahto".  Tätä Olkin partioksi nimettyä taideteosta tullaan jatkossa myöntämään huomionosoituksena killan hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta toiminnasta.
 
 
 
Vuosijuhlassa palkittiin Johannes Laaksonen kiltaristillä n:o 60. Laaksonen piti vuoden 2012 Itsenäisyyspäivän juhlassa puheen "Yhteinen vastuumme on, että emme ikinä unohda. Puhe julkaistiin Porilainen-lehdessä n:o 4/2012. MPKL palkitsi Porilainen-lehden  liittokokouksessaan kunniamaininnalla. Puhe on julkaistu myös Maanpuolustaja-lehden numerossa 1/2013.
Johannes Laaksonen liittyi killan jäseneksi jo varusmiespalveluksen aikana kesällä 2012.
 
Killan ansioristillä palkittiin Hannu Ali-Raatikainen, Samuli Hulmi, Esko Keto, Eino Laurila, Marko Mikkonen, Juha Ovaska, Eero Reide, Tauno Rohkimainen, Timo Somma ja Keijo Välimäki.
 
 
 
Killan puheenjohtaja Timo Mäki sai Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry:n kilta-ansioristin karhutunnuksin n:o 42. Luovuttajana huomiointitoimikunnan puheenjohtaja Ismo Laaksonen.
 

Valtuuskunnan jäsen Timo Honkala luovutti valtuuskunnan puheenjohtajalle isästään Niilo Honkalasta kirjoitetun kirjan. Jo edesmennyt Porilainen ja mm. kansanedustaja ja Jatkosodan
aikainen JR35:n pataljoonan komentaja Honkala oli niitä harvoja reserviläisiä, jotka nousivat pataljoonan komentajan tasolle.
 
Teksti ja kuvat: Kari Nummila
 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016