13.5.2013

Turun alueosaston kokous 24.4.2013 
 
 
Turun alueosaston kokous pidettiin 24.4.2013 Turun Upseerikerholla. Kokoukseen
osallistui 10 kiltaveljeä. Ennen varsinaista kokousta kiltaveli,
alkoholiylitarkastaja Heikki Mäki alusti aiheesta "Aluehallintovirasto".
Mielenkiintoinen alustus herätti osallistujien kesken mukavan keskustelun.
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Lehmus, sihteeriksi Kalervo U.
Kukkula sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Mäki
sekä Jukka Kleemola. Kokouksessa käsiteltiin normaalit vuosikokous asiat:
toimintakertomus, tilikertomus, toimintasuunnitelma ja henkilövalinnat.

Vuodelle 2013 alueosaston puheenjohtajaksi valittiin Erkki Lehmus, johtokunnan
muiksi jäseniksi Mauno Harju, Osmo Suominen, Kalervo U. Kukkula, Heikki Mäki
ja Raimo Salo. Vuoden 2013 toiminnan tavoitteeksi asetettiin jäsenten ja
toiminnan edelleen aktivoituminen.
 
 
 
Kuvat: Tuula Rahkonen
Teksti: Erkki Lehmus


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016