3.4.2013

Killan vuosikokousasioita 
 
 
Vuosikokouksen 27.3.2013 asioita

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry:n nimi on lyhenemässä niin, että sen ”vanhempi” alkuosa on jäämässä pois.  Killan vuosikokouksen viime viikolla hyväksymä muutospäätös edellyttää vielä hyväksyntää killan ylimääräisessä kokouksessa 11. toukokuuta. Tällöin järjestetään myös killan vuosijuhla.

Killan hallitus päätyi sääntömuutosehdotukseen muun muassa siksi, että lyhyt nimi on entistä napakampi ja ”helppokäyttöisempi”. Oma osansa muutokseen on myös sillä, että Porin prikaatiin liitetään uusia joukko-osastoja.

Sääntömuutokseen sisältyy myös pykälä, jonka mukaan kilta voi kutsua kunniajäsenikseen luonnollisten henkilöiden lisäksi myös juridisia eli oikeushenkilöitä.
Sääntömuutoksessa esitetään, että paikallisosastojen nimi muutetaan alueosastoiksi. Tilintarkastuksen asemesta puhutaan toiminnantarkastuksesta.  Jatkossa sääntömuutoksia voidaan tehdä yhdessä kokouksessa.

Killan puheenjohtajaksi uudelleen valittu Timo Mäki korostaa, että nimenmuutos ei suinkaan tarkoita sitä, ettei joukko-osaston perinteitä vaalittaisi kaikilta osin entisen tapaan. Muutoksen ollaan menossa käytännön syistä.

Killan jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 1 171. Enimmillään jäsenmäärä oli 1207.  Vuodenvaihteessa kuitenkin poistetaan jäsenluettelosta henkilöitä, joiden jäsenmaksut ovat jääneet rästiin.
Jäsenmaksu on tänä vuonna edelleen 20 euroa. Ainaisjäsenmaksu päätettiin nostaa 300 euroksi, kun summaan ei ole tehty korotusta vuosikausiin.

Killan valtuuskunnan uudeksi jäseneksi valittiin Hannu Vettenranta. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Mikael Feldt, Erkki Lehmus, Seppo Yli-Nissilä ja Jyrki Simula valittiin tehtäväänsä uudelleen.
Killan vuosikertomus on luettavissa nettisivuilta kohdasta -TOIMINTA/Vuosikertomus.
 

 
Vuosikokouksessa puheenjohtajana toimi Pekka Kinkku ja sihteerinä Auli Pakula.
 
Teksti ja kuva: Kari Nummila


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016