15.12.2012

Varusmiesinfo Salossa 
 
 
Varusmiesinfo taas suuri menestys Salossa
 
Tammikuussa palvelukseen astuvien ja heidän kotiväkensä infotilaisuuteen 12.12.2012 osallistui Salossa 135 henkilöä. 
Yliluutnantti Veli-Pekka Pesosen esitys piti sisällään Porin prikaatin ja Tykistö-prikaatin yleisesittelyn ja varusmieskoulutusjärjestelmän.
Omat puheenvuoronsa pitivät sosiaalikuraattori, sotilaskodin edustaja sekä varusmiestoimikunnan edustaja.
Tilaisuus täytti hyvin omaisten ennakko-odotukset, josta todisteena oli runsaat aplodit, vilkas keskustelu ja kysymykset esitysten päätteeksi.
Tilaisuuden jälkeen kerättiin osanottajilta palaute illan informaatiosta. Palaute on tärkeätä infotilaisuuksien jatkokehittämisen vuoksi. Asteikolla 1-5  tilaisuuden keskiarvoksi tuli 4,1, joka tarkoittaa arvosanaa hyvä.
 
 
 
Teksti ja kuva: Ismo Laaksonen


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016