12.12.2012

Turun varusmiesinfo 
 
Turun varusmiesinfo yleisömenestys
 
Heikkilän auditorio oli täynnä - eteisaulan irtotuolit olivat käytössä ja
vielä paljon ihmisiä istui portailla. Kaikki 200 kuitenkin mahtuivat tällä
kertaa sisälle. Tilaisuus kesti 2½ tuntia, keskellä kahvitauko.
Tilaisuuden johtaja ja vääpeli oli Raimo Salo. Pansion sotilaspoliisit
opastivat paikoitusta lumimöhryisellä pihalla, mikä olikin tuiskussa varsin
tarpeellista.
 
LSMP:n piiripäällikkö Mauri Ikonen avasi tilaisuuden. Pääpuhujana oli
kapteeniluutnantti Pasi Runola Miinalaivueesta. Hän käytti myös
Porin prikaatin ja Tykistöprikaatin esittelykalvoja, mikä olikin tärkeää,
koska kädennostokysely osoitti, että paikalla oli Säkylään lähtevien
varusmiesten omaisten lisäksi myös paljon Niinisaloon ja Upinniemeen
menijöiden läheisiä.
 
Turun Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Riikka Rikkonen esitteli sotilaskodin
toimintaa. Pansion Merisotilastoimikunnan puheenjohtaja
kersantti Tommi Haavisto kertoi varusmiestoimikunnista.
Lopun aikaa Saaristomeren meripuolustusalueen sosiaalikuraattori Marjut
Kaukonen esitteli vanhalla rutiinilla sotilasavustus- yms asiat.
Tilaisuus oli varsin onnistunut ja ihmiset kyselivät asiantuntijoilta vielä
runsaasti neuvoja yksittäisiin pulmiinsa. Kaukonen puheenvorossaan totesi,
että nämä Turussa nyt runsaat kolme vuotta järjestetyt infotilaisuudet ovat
näkyneet varsin positiivisina myös käytännön neuvontatyössä Pansiossa.
 

 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016