23.5.2012

Killan vuosikokousasiat 
 
Killan toiminta kasvu-uralla

Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Kilta ry:n vuosikokous pidettiin lauantaina 19.5. Säkylän Huovinrinteellä.  Päivän ohjelma oli monipuolinen. Ennen kokouksen alkamista osanottajilla oli mahdollisuus tutustua Porilaismuseoon ja käydä Sotilaskodissa kahvilla.  Varsinainen virallinen ohjelma alkoi seppeleen laskulla Porilaispatsaalle ja jatkui vuosikokouksen ja vuosijuhlan merkeissä sekä päättyi ruokailuun Upseerikerholla.

Porin Rykmentin-Porin Prikaatin killan hallituksen puheenjohtaja varatuomari Timo Mäki summasi vuosikokouksessa myönteisiä asioita: kilta sai MPKL:n taholtakin tunnustusta kun killan nettisivut valittiin Vuoden nettisivuiksi ja yleensä atk:n käyttöönotosta MPKL:n Sebacon -ohjelman puitteissa. Sillä on helpotettu kaikkea hallinnon "paperisotaa" ja tilastointia. Tästä kaikesta hyötyvät myös jäsenet, joista noin 65 prosentilla on jo käytössä sähköposti. Lisäksi kilta sai 1. kunniamaininnan vuoden killan valinnassa eli kilta tuli kakkossijalle MPKL:n 84:n killan joukosta. Viiime vuonna kilta oli kisassa ensimmäinen. Varsinais-Suomen kiltapiiri valitsi vuoden killaksi Loimaan alueosaston. Killan jäsenmäärä on nyt 1128 ja se on killan historian suurin määrä.

Mäki iloitsi myös siitä, että Porin Prikaatin ja Killan välillä saatiin setvittyä hieman sekava tilanne Porilainen -lehdestä, josta tehtiin osaskassopimus; sen omistavat kilta ja Prikaati yhdessä. Pääosin lehden toimittaa Prikaati, mutta myös kilta on mukana toimitustyössä. Hallinnosta vastaa johtokunta, johon kuuluu kaksi edustajaa kummastakin yhteisöstä. Ilmoitushankinnasta vastaa Kilta samoin kuin taloushallinnon tehtävistä, joita hoitaa killan rahastonhoitaja.

Killan ja Porilainen –lehden taloudet ovat  kunnossa. Velkaa ei ole. Vuosikokous vahvisti jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2012 edelleen 20 euroa. Kokouksessa päätettiin perustaa myös perinnetoimintarahasto ja hyväksyttiin sen säännöt. Rahastoon tullaan siirtämään killan taseessa oleva Turun kasarmin pienoismallihankkeestä jäänyt pääoma. Pienoismallihankkeen rahoituksen hankki aikanaan lähes yksin edesmennyt kiltaveli everstiluutnantti Toivo Lehmusvirta. Rahastoa käytetään perinneasioiden vaalimiseen.
Tilinpäätös toimintakertomuksineen hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
 
Timo Mäki jatkaa edelleen killan puheenjohtajana. Hänellä alkoi nyt neljäs puheenjohtajavuosi.  Osmo Suominen ja Harri  W Kesti  olivat pyytäneet eroa hallituksen jäsenyydestä.  Suomisen tilalle valittiin  Erkki Lehmus Turusta  ja Kestin tilalle Akseli Viikinkoski Porista. Erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Markku Nummijoki, Jarmo Niinistö ja Seppo Solla.
 
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen kauppaneuvos Arto Arvonen Somerolta ja varapuheenjohtajaksi eversti Juha Pyykönen. Valtuuskunnan jäsenet Arto Lampinen ja Olli Rekola olivat pyytäneet eroa tehtävästään. Valtuuskunnan uusiksi jäseniksi valittiin kaupunkineuvos Timo Honkala Helsingistä ja kenraalimajuri Pertti Salminen Helsingistä.

Vuosijuhlassa tervehdyspuheenvuoron piti killan valtuuskunnan varapuheenjohtaja, prikaatin komentaja eversti Juha Pyykönen. Kokousesitelmän piti Suomen Afganistanin suurlähettiläs Pauli Järvenpää. Esitelmän nimi oli: Afganistan vuonna 2014, vuosi nolla?   
 
Vuosikokousesitelmä
 
Vuosijuhlassa palkittiin kiltaristillä Jarmo Laulunen. Kilta-ansioristin saivat Jukka Lahtonen, Jouko Rinne, Jukka Kyläkoski, Kalervo Kyläkoski, Juhani Poso, Marko Silvander, Eero Numminen, Auli Pakula ja Ismo Laaksonen. Kilta-ansioristin karhun kera saivat Juha Pyykönen ja Markku Nummijoki. Killan standaari luovutettiin Petri Eskolalle ja Pauli Järvenpäälle.

Juhlan musiikista vastasi Satakunnan Sotilassoittokunta.

Ennen vuosikokousta kokoontui killan valtuuskunta.  Valtuuskunnan puheenjohtaja Arto Arvonen oli teettänyt valtuuskunnan jäsenten parissa kyselyn siitä, pitäisikö valtuuskunnan toimintaa jotenkin muuttaa. Merkittäviin muutoksiin ei nähty tarvetta, sillä kysely antoi työstä hyvinkin positiviisen kuvan. Kokouksessa luovutettiin killan ansiollippu Seppo Verroselle.
 
Seuraava vuosikokous pidetään 11.5.2013 Säkylän Huovinrinteellä.
 
 
 
 
Valtuuskunnan puheenjohtaja Arto Arvonen johtamassa valtuuskunnan kokousta.
 
 
 
Lippuvartio valmistautuu tehtäväänsä. Loimaalaiset Seppo Yli-Nissilä (vas), Markku Nummijoki ja Seppo Solla.
 
 
Osanottajat järjestäytyneenä ennen seppeleenlaskua.
 
 
Seppeleen laskivat Arto Arvonen, Juha Pyykönen ja Timo Mäki.
 
 
Kokouksen ja vuosijuhlan osanottajia.
 
 
Vanhat tuttavat Pekka Kinkku Säkylästä ja Pekka Sarvanto Kemiöstä tapasivat taas kerran killan vuosikokouksessa.
Sarvannon isä oli ensin Porilainen, mutta siirtyi RUK:sta taistelulentäjän oppiin saavuttaen suuria voittoja ilmataisteluissa.
 
 
 
Lipuilla on suuri symbolinen merkitys niin pääkillalle kuin sen alueosastoillekin.
Satakunnan Sotilassoittokunnan mukanaolo toi lisää juhlavuutta ja arvokkuutta killan juhlaan.
 
 
 
Kokousesitelmän piti killan valtuuskunnan jäsen, Suomen Afganistanin suurlähettiläs Pauli Järvenpää.
 
 
 
Perinteiseen tapaan vuosijuhlassa palkittiin erilaisilla huomionosoituksilla killan jäseniä killan hyväksi tehdystä työstä.
 
 
Loimaalaiset myivät juhlapaikalla killan tuotteita. Solmiot, naisten kaulahuivit, pyyhkeet ym. tekivät hyvin kauppansa.
Vasemmalta Tauno Rohkimainen, Markku Nummijoki ja Seppo Yli-Nissilä.
 
Teksti: Kari Nummila ja Eino Järvinen
Kuvat: Kari Nummila
 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016