24.2.2012

Valatilaisuus 17.2.2012 
Valatilaisuus 17.2.2012 Huovinrinteellä
 
 
"Nyt te olette läpäisseet
vaativan alokaskoulutuksen"
 
Porin Prikaatin komentaja, eversti Juha Pyykkönen onnitteli ylentämiään alokkaita, jotka olivat sotilasvalansa vannottuaan tulleet jääkäreiksi, pioneereiksi tai viestimiehiksi Prikaatin 386. vuosipäivänä Säkylän Huovinrinteellä.

Te olette läpäisseet vaativan alokasajan koulutuksen ja jatkatte valmistautumista entistä vaativampien ja entistä vaikeampien sotilaan taitojen hallintaan.
Pyykönen onnitteli myös soturien omaisia ja muita läheisiä, joiden tuki on ollut tarpeen varusmiespalveluksen tähänastiselle onnistumiselle tässä nuorille niin monin tavoin vaativassa elämänvaiheessa.

Sotilasvalan esilukijana toimi sodanaikainen panssarintorjuntaryhmän johtaja ja sotaveteraani Paavo Pelttari. Niin Pyykönen kuin valatilaisuudessa varusmiesten puheenvuoron käyttänyt Antti Ojala kiittivät veteraanisukupolven uhrauksia Suomen itsenäisyyden säilyttämisessä ja taistelussa kansalaisten vapauden puolesta. Veteraanien kunnioituksen konkreettisena osoituksena Prikaatin edustajat laskivat seppeleen sankarimuistomerkille Säkylän kirkkomaalla.

Maata puolustetaan, jos se koetaan puolustamisen arvoiseksi. Jokaisen on voitava tuntea Suomi omaksi isänmaakseen niin asia- kuin tunnesyilläkin, Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala totesi kutsuvierastilaisuuden puheessaan. Hän korosti yleisen asevelvollisuuden merkitystä.
Rajala katsoi, että Länsi-Suomessa voidaan olla tyytyväisiä puolustusvoimauudistukseen, jonka hän sinänsä näki tarpeelliseksi paitsi säästötavoitteiden niin myös vähenevän varusmiesmäärän takia: jo v. 2016 alokasmäärä on 4 000 henkeä pienempi kuin tänä päivänä.
 
 
 
Lippu saapuu valakentälle. Lipussa on näkyvillä Varsinais-Suomen vaakuna, mikä kuvaa hyvin m.m. Prikaatin rekrytointialuetta. Jopa yli 70 % varusmiehistä tulee nimenomaan Varsinais-Suomesta. Lipun toisella puolella on Satakunnan vaakuna. Satakuntalaiset ovat varusmiehistä vähemmistö, sillä he menevät etupäässä Tykistöprikaatiin Niinisaloon. Kansainvälinen koulutus tuo paljon sotureita pitkin maata. Puolustusvoiman uudistuksen jälkeen "maakuntajako" tietysti muuttuu.
 
 
 
Lippu on tuotu valantekohetkellä keskikentälle. Tämäkin kuva kertoo siitä yleisöpaljoudesta, jonka vala tuo tullessaan paikalle.
 
 
 
 
Valakentällä oli mukana myös historiallinen pukukavalkaadi. Edessä oikealla seisoo varusmies tummassa Venäjän vallan aikaisessa tark`ampujapataljoonan puvussa.
Vasemmalla on ensimmäisenä esillä Saksassa 1915-1918 sotilasoppinsa saaneiden jääkärien puku. Jääkärin oikealla puolella nähdään itsenäisen Suomen upseeripuku malli 1922, jonka suunnitteli Akseli Gallen-Kallela.
 
 
 
Historiallisen pukukavalkaadin yksityiskohta. Tässä on kyse vapaussoturi vuodelta 1918. Valkoiseen karvalakkiin on kiinnitetty vapaussoturien tunnus, havunoksa.
 
 
 
Tämän valan erikoisuus ja uutuus oli se, että puheita tutkattiin nyt viittomakielellä. Erinomaisesti tulkki hoiti myös Veteraanikuoro Rauman Iskun musiikkiesityksen.
 
 
 
 
Teksti ja kuvat: Kari Nummila


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016