19.5.2009

MPKL onnitteliMPKL onnitteli

Maanpuolutuskiltojen liiton onnittelut esitti liiton 2. varapuheenjohtaja Heikki Nurmi Raumalta:

"Maanpuolustuskiltatoimintaa lähdettiin käynnistelemään Suomessa toden teolla 1960-luvun alussa. Lokakuun 13. päivänä 1960 silloinen puolustusvoimain komentaja jalkaväenkenraali Sakari Simelius hyväksyi majuri Vilho Tervasmäen valmistelevan esityksen, että joukko-osastokiltojen toimintaa tehostettaisiin ja joukko-osastokiltojen toiminta pantaisiin alulle niissä joukko-osastoissa, joissa tällaista toimintaa ei vielä ollut. Toiminnan aloittajina olisivat upseeri- ja aliupseerijärjestöt sekä yksityiset henkilöt. Toiminnalla olisi huomattava merkitys maanpuolustushengen kohottajana.

Joukko-osastokiltatoiminta oli siis lähtenyt käyntiin muutamissa joukko-osastoissa ja Tervasmäki tutustui mm. Porin Rykmentin Killan toimintaan. Valmistellessaan killoille mallisääntöjä vuoden 1961 alussa Tervasmäki käytti hyväkseen mm. Porin Rykmentin Killan sääntöjä. Simeliuksen päätöksellä oli ratkaiseva merkitys koko kiltaliikkeen kehitykselle. Virallinen myönteinen päätös korkeimmalta mahdolliselta taholta lisäsi kiinnostusta joukko-osastokiltojen perustamista kohtaan.

Porilaiset olivat siis askeleen edellä muita. Porin Rykmentin Killan perustamisasiakirja allekirjoitettiin Turun Varuskunnan Upseerikerholla 15. helmikuuta 1959. Killan sääntöluonnoksen toisessa pykälässä mainittiin killan tarkoituksesta seuraavaa: toimia jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä, vaalimalla sen piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä, yhteisiä muistoja sekä tukea vaikeuksiin joutuneita sotien kiltaveteraaneja. Toiminnan laajetessa kiltaan muodostettiin hyvin pian alaosastoja, joiden nimet on muutettu sittemmin alueosastoiksi.

Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Kilta alueosastoineen on toiminut vastuullisesti, ansiokkaasti ja antanut vuosien varrella merkittävän panoksensa kiltatoimintaan ja vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön sekä valtakunnallisesti että paikallisella tasolla. Maanpuolustuskiltojen liiton sloganin, Tahtoa ja tekoja – mukaisesti.

Menneitä muistellessa on kuitenkin syytä aina tarkastella myös tulevaisuutta. Maanpuolustusjärjestöjen tulevaisuudennäkymien pohdiskelu onkin varmasti käynnissä niin liitto, piiri kuin yhdistystasolla. Odotettavissa on koko ajan uusia linjauksia, jotka vaikuttavat maanpuolustusjärjestöjen toimintaan ja toiminnan viitekehykseen. Sekä strategisissa linjauksissa että operatiivisella puolella on vielä monia avoimia kysymyksiä, eikä tällä hetkellä kukaan pysty sanomaan varmaksi esim. sitä, mitä heijastevaikutuksia Puolustusvoimien talouden kiristymisellä on nimenomaan maanpuolustuskiltatoimintaan. Ainoastaan yksi asia on varma, muutoksia on odotettavissa.

Kaikkien maanpuolustusjärjestöjen keskeinen kysymys tuleekin olemaan mietintä lisäarvon tuottamisesta. Maanpuolustuskilloilla on vakiintunut ja hyväksytty asema vapaaehtoisen maanpuolustustyön kansalaisjärjestöinä. Vahvuutemme on perinnetyön osaamisessa, aselajihengen ylläpitämisessä sekä hyvissä ja toimivissa suhteissa joukko-osastoihin. Meillä on ikään kuin käyttöliittymä kiltalaisilta joukko-osastoihin ja puolustusvoimiin.

Killoilla on merkittävä ja myös tunnustettu asema maanpuolustustahdon ylläpitäjänä, tästä asemasta meidän kiltalaisten tulee huolehtia myös tulevaisuudessa. Niin myös Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Killassa.Heikki Nurmi luovutti killalle MPKL:n “Tahtoa ja tekoja” -mitalin. Timo Mäki vastaanotti.Hyvä juhlaväki,

Minulla on suuri ilo ja kunnia esittää Maanpuolustuskiltojen liiton lämpimät onnittelut ja terveiset 50-vuotisjuhlaansa viettävälle Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Killalle. Liittomme arvostaa Kiltanne merkittävää panosta maanpuolustus- ja kiltatyössä sekä työtänne maanpuolustustahdon ja  aselajihengen ylläpitäjänä.

Maanpuolustuskiltojen liiton puolesta kiitän Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Kiltaa, killan toimihenkilöitä ja koko jäsenistöä erinomaisesta työstä kuluneiden vuosikymmenten aikana. Toivotan jatkuvaa menestystä arvokkaassa työssänne turvallisuuden ja puolustuksen hyväksi myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Minulla on kunnia luovuttaa Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Killalle Maanpuolustuskiltojen liiton mitali puualustalla. Mitaliin on kaiverrettu sanat TAHTOA JA TEKOJA. Nuo sanat kuvaavat erinomaisen hyvin sitä henkeä, jolla kunnioitetut sotiemme veteraanit yli 60 vuotta sitten taistelivat isänmaamme vapauden puolesta. Nuo sanat sopivat myös hyvin kuvaamaan Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Killan toimintaa vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä.


 
 


PALUU
AJANKOHTAISTA© Porin prikaatin kilta ry 2016