Yhteystiedot


Porin alueosasto käyttää viestinnässään pääasiassa sähköpostia ajan ja kustannusten säästämiseksi. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että yhdistyksen tiedotuksesta vastaavilla on tiedossaan kaikkien yhdistyksen jäsenten ajantasaiset yhteystiedot. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä tulisi olla käytössä oma sähköpostiosoite, jotta kaikki olennainen tieto välittyy koko jäsenistölle. Mikäli jäsenten sähköpostiosoitteissa tapahtuu muutoksia, on niistä syytä ilmoittaa myös yhdistyksen yhteyshenkilöille.

Muuttuneista tiedoista voi informoida puheenjohtajaa tai sihteeriä. Yhteystiedot löytyvät näiltä sivuilta.

Jäsenet voivat tehdä tiettyjä muutoksia myös itse nettisivuilla olevan ohjeen mukaan. Tarvitaan jäsennumero, joka löytyy Porilainen-lehden osoitelipusta sekä ensimmäisellä kerralla jäsenen postitoimipaikan nimi.
© Porin prikaatin kilta ry 2016