Joulujuhla 28.11.2013


 
Kiltalainen, pastori Tom Säilä piti hartauspuheen. Hän säesti myös
yhteislaulua.
 
 
Varsinais-Suomen koulutus ja tukiyksikkö/MPK:n piiripäällikkö Mauri
Ikonen kertoi kokonaisturvallisuudesta juhlaväelle.
 

Satakunta henkeä kiltaväkeä oli nauttimassa yhteisen joulupöydän
antimista Loimaan Alastarolla Ryödin tilan viihtyisissä tiloissa,
jotka on sijoitettu entiseen kivinavettaan yli metrinpaksuisten
seinien sisään.

 
Killan Loimaan alueosaston ja myös killan alueosastona toimivan
Loimaan seudun vääpelikerhon joulujuhlassa saivat sijansa myös
joululaulut.
 
Teksti ja kuvat: Kari Nummila

 

 

 

 

© Porin prikaatin kilta ry 2016