Vuosikokous 16.1.2013


 
Kerhon vuosikokous pidettiin Loimaalla Veteraanituvalla. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 tilit sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Lisäksi hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2013.
 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Seppo Solla. Hallituksen sihteerinä jatkaa Pertti Vesanto ja rahastonhoitajana Eino Järvinen. Hallitus täydentää itseään myöhemmin tarpeelliseksi katsomillaan lisähenkilöillä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Simo Saarikallio.
 
Kokouksen aluksi Matti Vainio esitteli Veteraanituvan. Vierailevana esitelmöitsijänä oli lippueamiraali Bo Österlund. Hän piti mielenkiintoisen esityksen aiheesta "sotilasjohtaminen". Hänelle luovutettiin muistoksi vierailusta kerhon viiri.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat: Kari Nummila
 
 
© Porin prikaatin kilta ry 2016